Biografische aantekening over frater Henricus, pastoor van Nunhem ca. 1282/1283

Op 3e Paasdag 1282 presenteert proost Henricus van Keyserbosch aan de abt van Averbode frater Henricus als de nieuwe investitus (pastoor) van Nunhem. (Archief Abdij Averbode, Sectie I, Reg.288 fol.22verso)

In 1283 wordt deze frater Henricus, kanunnik van de abdij van Averbode, door aartsdiaken Gerard van Nassau toegelaten als pastoor van de kerk van Nunhem omdat zijn voorganger Henricus (quondam investitus), de frater Henricus van 1270 / 1276 overleden was. (Archief Abdij Averbode, Sectie I, Reg.288 fol.23verso)