Biografische aantekening over frater Johannes, pastoor van Nunhem ca. 1302

Op 17-6-1302, Drievuldigheidszondag, is frater Johannes, investitus (pastoor) van Nunhem, aanwezig in het klooster Keyserbosch, wanneer Willem van Horn en het klooster van Keyserbosch een minnelijke schikking treffen over de kerkelijke inkomsten van Nunhem, ten overstaande van Gerard, heer van Horn. (Archief Abdij Averbode, Sectie I, Catarius Oblongus fol. 136 verso)

Op dezelfde dag werden ook de onenigheden bijgelegd tussen frater Johannes, investitus van Nunhem, en frater Wilhelmus, investitus van Geertruidenberg, over de kerkelijke inkomsten van Nunhem en Geertruidenberg, ten overstaande van Johannes, abt van Averbode, Dirk proost van Oudmunster te Utrecht; en diens broer Gerard, heer van Horn. (Rijksarchief Limburg, Cartularium Keyserbosch, aanwinsten 1933 [afkomstig van de kerk van Nunmhem] n.IX.1 - A 255 fol.11; Universiteitsbibliotheek Utrecht, manuscript Bockenberg n.1646 fol.169)