Biografische aantekening over frater Theodericus, pastoor van Nunhem ca. 1338

Op 23-2-1338 oorkonden frater Theodericus, investitus (pastoor) van Nunhem en de gehele gemeenschap van de parochie Nunhem, in bijzijn van de proost van Keyserbosch, Johannes de Brede, dat ze na rijp beraad de prior van het klooster St.Elisabethsdal te Nunhem een cijns van 4 schelling, verschuldigd aan de kerk, kwijtschelden; deze cijns was gesteld op goederen van het klooster gelegen aan de overzijde van de beek. (Rijksarchief Limburg, klooster St.Elisbaethsdal te Nunhem nr.95)