Vermelding van Willem Kreiten Beckers, pastoor van Nunhem ca. 1533

In 1533 als: 'Ick Wilhelm Kreiten genant Beckers, pastoor to Nunheim' ... (Rijksarchief Limburg, Cartularium Keysterbosch fol.50)