Biografische aantekening over Henrick Stolders, pastoor van Nunhem 1611-1636

Pastoor Alfons Meyer meent dat Henrick Stolders in 1611 pastoor van Nunhem is. Hij leidt dat af uit de vermelding van zijn naam bij het begin van de opsomming van de tienden van de Custerije van Nunhem. (A. Meijer, Dienstdoende Geestelijken van de parochies Haelen en Nunhem. In: Limburgs Jaarboek 31,1925, pp.151-156). In 1636 verlaat hij de pastoorspost van Nunhem (Archief Averbode, Sectie II, lias 225).
Pastoor Mertens vermeldt in het Registrum Anniversariorum van Nunhem; "Den seer eerw. Heere Henricus Stolders hic quondam pastor heeft alhier een jaergetijt gestijcht te Sint Andries te geschieden sed junxta testamentum in de vasten: en heeft daertoe gegeven hondert gulden"