Biografische aantekening over Michiel Oems, pastoor van Nunhem 1636-1650

Pastoor Michiel Oems wordt in mei 1636 als opvolger van pastoor Stolders tot pastoor van Nunhem benoemd door de aartsdiaken van Kempenland. De voordracht voor deze benoeming gebeurde door Michael Engelberts die op 14 september 1635 de nieuwe proost van Keizerbos was geworden, na reeds enige jaren aldaar gefungeerd te hebben als coadjutor van proost Jan de Wieckevorst de Beets Op 31 mei 1636 wordt pastoor Oems als zodanig ge´nstalleerd door Leo Van Der Meer, pastoor van Neer en landdeken van Eyck. (Archief Averbode, Sectie II, lias 225). Ook voor pastoor Oems vermeldt pastoor Mertens een jaargetijde in het Register Anniversariorum: "Item den seer eerw.heer Michael Oems etiam olim hic pastor heeft oock gefundeert een anniversarium pro 20 Martij celebrandum, waer toe oock hij heeft gelaeten 100 gld." Door toedoen van Mathias Winters, die van 1639 tot 1653 proost van Keizerbos was, heeft pastoor Oems zich in april 1650 vrijwillig teruggetrokken als pastoor van Nunhem. (Rijksarchief Limburg, Cartularium Keyserbosch fol.568). Op 4 mei 1650 wordt Michiel Oems benoemd tot pastoor van Buggenum, waar hij op 11 maart 1653 is overleden.