Biografische aantekening over Gerardus Aquarius, pastoor van Nunhem 1650-1653

Op 11 juni 1650 wordt Gerard Aquarius, - zoon van Stefanus op der Maesen, dictus Aquarius en notaris te Neer, en Theodora Cnoups, erfdochter van de Friedessemolen te Neer -, tot pastoor van Nunhem benoemd door Petrus Rosen de aartsdiaken van Kempenland. (Rijksarchief Limburg, Cartularium Keyserbosch fol.568). Op 26 mei 1653 wordt gaat zijn benoeming in als pastoor van Buggenum, alwaar hij na een pastoraat van bijna 45 jaar overlijdt op 1 maart 1698.