Verslag-fragment van de kerkvisitatie van de parochie Nunhem in het jaar 1671

tijdens het pastoraat van Renerus Roxhe, opgemaakt volgens het schema van G. Simenon (Bron: Archief bisdom Luik FI 35-41)

KERK: Hele kerk; de begever is de proost en het klooster van Keizersbosch.

KERKFABRIEK: De inkomsten bedragen 12 gulden