Biografische aantekening over Hermanus Nijskens, pastoor van Nunhem 1673-1699

Pastoor Herman Nijskens, geboren in Neer, als zoon van Peter Nijskens en Maria Hinssen, begint op 27 september 1673 zijn pastoorstaak in Nunhem.
Op 4 februari 1675 verkopen Jacob Vermeulen en zijne huisvrouw in tegenwoordigheid van den Zeereerwaarde Heer pastoor in Nunhem en Jacob Broekhuijsen aan den pastoor van Haelen 9 roeden en 5 1/2 voet van zijne weide grenzende aan den pastoorstuin. Deze akte was o.a. ondertekend door R. Roche pastoor van Hae1en en H. Nijskens pastoor in Nunhem.
Op 1 juli 1699 tekent Herman Nijskens in Keizerbos nog voor de ontvangst van zijn pastoorssalaris. Op 16 juli 1699 maakt hij zijn testament. Willem Pendris pastoor van Baexem en Judocus Snijkers pastoor van Horn en zijn neef Hendrick Nijskens worden door de pastoor van Nunhem tot executeurs aangewezen. Op 28 november 1699 wordt in bijzijn van de twee net genoemde pastoors het testament nog gewijzigd met een legaat van 100 Rixdaelders ten behoeve van zijn nicht Cornelia Nijskens die bij hem altijd het huishouden deed. (Rijksarchief Limburg, klooster St.Elisabethsdal te Nunhem nr.392) Herman Nijskens is eind 1699 overleden.