Verslag van de kerkvisitatie van de parochie Nunhem op 12 oktober 1688

tijdens het pastoraat van Hermanus Nijskens door Ferdinand M. Paul de Berlo, aartsdiaken van Kempenland, opgemaakt volgens het schema van G. Simenon (Bron: Archief bisdom Luik FI 35-41)

KERK: Hele kerk; de begever is de proost en het klooster van Keizersbosch.

PAROCHIE: Er zijn ongeveer 100 communicanten.

PASTORAAT: Buiten de zondagen leest de pastoor drie missen in de week

KERKFABRIEK: De inkomsten bedragen 18 gulden; kerkmeester is Leonard Vermeulen.

KOSTERIJE: Het kostersschap is een jaarlijks ambt; koster is Hendrik Vermeulen, gehuwd.

KERKGEBOUW: Er moet een biechtstoel gemaakt worden.
KERKGEBOUW-HOOFDALTAAR: Er moet volgens de bisschoppelijke mandementen gezorgd worden voor voldoende olie voor de godslamp.
KERKGEBOUW-DOOPVONT: De pastoor dient zo spoedig mogelijk de doopvont te laten afsluiten.
KERKGEBOUW-TOREN: De toren en het ingangsportaal dienen aan de daken hersteld te worden en de pastoor wordt opgedragen dit aan de gemeente mede te delen.

ARMENTAFEL: Volgens de pastoor bedragen de inkomsten zeven of acht gulden; armenmeester is de pastoor.