Biografische aantekening over Ignatius Guns, pastoor van Nunhem 1731-1762

Pastoor Ignatius Guns, is op 13 januari 1694 geboren te Maarheeze als nummer vijf van het 15 kinderen tellende gezin van Peter Reynier senior Guns, schout van Maerhees en Oidila van Weerden. Hij werd in 1721 tot priester gewijd. Op 2 september 1731 is zijn eerste officiŽle daad als pastoor van Nunhem, de bevestiging van het huwelijk van Mathias Boomaers en Joanna Linssen, met als getuigen Joannes Van De Berck en Maria Mooren. Van zijn benoemingsdatum hebben we geen gegevens.
Hij lijkt een secuur man te zijn geweest en heeft heel wat ergernis gehad met de nonnen van Ommel, die in 1734 hun intrek namen in het klooster Maria Schoot en dikwijls problemen maakten over hun verplichtingen aan pastoor en kerk. Met de proost van Keizerbos komt hij tot secure afspraken over zijn pastoorssalaris en zijn aantekeningen in het Register van inkomsten en uitgaven betreffende pastoor en kerk van Nunhem wijzen op grote activiteit en securiteit betreffende het materiŽle wel en wee van de parochie.
Tijdens zijn pastoraat doopt hij twee vondelingen in 1740 en in 1742, die aangetroffen werden voor de ingang van het klooster Maria Schoot, (Aantekeningen SA dd.1969: 21 februari 1740 gedoopt een meisje met de naam Maria-Agnes, die op 13 februari "inventa et posita ante portam nonnarum" en op 12 september 1742 doopt hij een jongen met de naam Hyacinthus, terwijl pastoor Guns wederom met grote letters en een "N.B." aantekent "inventus et positus ante portam nonnarum"), terwijl in 1750 een vondeling door hem gedoopt wordt, die aangetroffen werd bij de ingang van het klooster St.Elisabethsdal te Nunhem. (Aantekening SA dd.1969: 10 juni 1750 gedoopt een jongen met de naam Josephus "positus ante portam monasteriii Stae Elisabethae").
Op 12 augustus 1762 overlijdt pastoor Guns en wordt begraven door de landdeken van Eyck in de parochiekerk onder het priesterkoor voor het hoogaltaar. (Aantekeningen SA dd.1969: "12 aug. Obiit Rdus Dominus Jacobus Ignatius Guns, pastor in Neunhem aetatis suae ann. 68, presbyteratus 41, pastoratus 31, sepultus est in choro ante summum altare")