Biografische aantekening over Michael Van Doesborgh, pastoor van Nunhem 1762-1764

Op 14 augustus 1762 wordt Michael Van Doesborgh voorgedragen als de nieuwe pastoor van Nunhem. (Archief Averbode, Sectie II, Reg.239. fol.4) Hij werd op 13 oktober 1722 te Venlo geboren als zoon als zoon van Joannes van Doesborgh en Petronella van Boven. Op 14 mei 1752 wordt hij in Venlo rector van het beneficie van de Allerheiligste Drievuldigheid; van 1759 tot 1762 is hij assistent van de ziekelijke pastoor Beckers te Well. Na een korte pastoraat te Nunhem wordt hij in 1764 benoemd pastoor van Buggenum, waar hij na 31 jaar pastoor te zijn geweest overlijdt op 20 juli 1796. (Archief Parochie Buggenum, overlijdensregister: Morte subitanae obiit circa sextam verspertinam Rdus Dnus Michael Van Doesborgh hujus loci per annos 31 pastor vigilantissimus aetatis suae 74 sepultus est in ecclesia sub scamnis ante altare Divinae Virginis 20 julii 1796)