De parochie-reorganisatie van 1803

Bij de parochie-reorganisatie van april 1803 wordt de kerk van Nunhem gevoegd bij die van Buggenum. (J.Habets en W.Goossens, De geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond, deel IV, Roermond zj (1927) p.140 en 215) De bisschoppelijke beschrijving van de kerk luidt aldus: La commune de Nunhem a 130 habitans, tous les personnes sont catholique. L'église de Nunhem, dédiée à Saint Servais peut contenir 120 personnes. (die van Buggenum kon 350 en die van Haelen 400 personen bevatten volgens dit bericht) Les portes de l'église sont brisées, le toit et les murs ont besoin de réparation. (J.Habets en W.Goossens, De geschiedenis etc. p.157) Overigens in datzelfde jaar wordt de parochiekerk van Nunhem opnieuw ingedeeld, nu bij de Lambertus-parochie van Haelen. (J.Adams, Nunhem een oude Servaasparochie, Nunhem 1978 p.39)