Biografische aantekening over Johannes Van Dijck, pastoor van Haelen en Nunhem en zijn rectoren van Nunhem 1823-1834

Henricus Johannes Van Dijck werd op 23 mei1873 geboren te Antwerpen; op 7 februari 1819 werd hij priester gewijd te Münster; een week later al, op 14 februari 1819 volgde zijn benoeming als kapelaan te Haelen onder pastoor Rosa; op 13 februari 1823 werd hij benoemd tot pastoor van Haelen en Nunhem; hij is overleden als pastoor van Haelen pp 27 oktober 1854.

Tijdens het pastoraat Van Dijck waren rector van de succursale kerk te Nunhem:
1824-1824 J.v.d. Eynden rector te Nunhem en vicarius van Haelen
1824-1831 G.Hillen rector te Nunhem en vicarius van Haelen
1831-1834 P.v.d.Laak rector te Nunhem en vicarius van Haelen

Gijsbertus Hillen: werd vermoedelijk geboren op 7-12-1792; van 1824 tot en met 1831 vicarius van Haelen en rector van Nunhem; zijn laatste standplaats was Swartbroek; hij is overleden op 24 februari te Velden.

Tijdens het rectoraat van Gijsbertus Hillen werd op 24 juli 1831 in de kathedraal van Roermond het Vormsel toegediend door mgr.C.Van Bommel, bisschop van Luik, aan een aantal personen uit Nunhem. Als patrinus fungeerde Claudius Emanuel Waegemans uit Nunhem en als matrina Rosa Ferdinanda Waegemans geboren Jacobs.

In Roermond werden in 1831 gevormd de volgende personen uit de parochie Nunhem: Petrus Christiaan Raemakers, Joannes Stoks, Petrus Van Groenendael, Henriecus Heekers, Joannes Van Groenendael, Michael Vaessen, Wijnandus Backers, Joannes Van Herten, Martinus Stoks, Josephus Wijers, Andreas Van Groenendael, Petrus Van Der Velden, Petrus Vugelaers, Joannes Franssen, Joannes Gijsen, Paulus Geeraets, Joannes Vaessen, Mathias Geeraets, Wilhelmus Van Lier, Matheus Scheeres, Servatius Waegemans, Leonardus Smeets, Michael Stoks, Renierus Nijssen, Antonius Nijssen, Joannes Nijssen, Joannes Vugelaers, Gerardus Carissen, Petrus Rachels, Wilhelmus Engelen, Joannes Van Groenendael, Gerardus Geeraets, Martinus Op De Drink, Cornelius Van Goet, Jacobus Bongaarts, Joannes Coolen, Joannes Hermans, Joannes Wijers, Petrus Barben; Gertrudis Alberts, Joanna Van Lier, Catharina Smeets, Mathias Coolen, Joanna Cornelia Van Den Bercken, Joanna Maria Van Den Bercken, Henrica Van Den Bercken, Petronella Geeraets, Petronella Coolen, Joanna Van Herten, Joanna Vugelaers, Joanna Geeraets, Elisabeth Leenders, Anna Maria Jacobs, Maria Elisabeth Schaeken, PetronelIa Van Empellen, Henrica Baeden, Christina Van der Velden, Henrica Van Der Velden, Elisabeth Hendriks, Helena Vaessen, Maria Van Groenendael, Catharina Driessen, Margaretha Van Herten, Joanna Schaeken, Margaretha Van Helden, Elisabeth Van Lier, Petronella Evers, Anna Maria Heinen, Gertrudis Nijssen, Helena Nijssen, Maria Engelen, Sophia Van Herten, Margaretha Stoks, Catharina Nijssen, Petronella Jacobs, Joanna Franssen. (Aantekeningen SA 1969)

Petrus Van De Laak maakte als rector van Nunhem het hele proces van de heroprichting van de parochie Nunhem en de daarbij behorende afscheiding van de parochie Haelen volledig mee. C.E. Waegemans, die in de periode van het rectorschap van Van De Laak, burgemeester was van de gemeente Nunhem heeft aan dit streven de nodige steun gegeven en invloed aangewend.