De bisschop van Luik erkent de onafhankelijkheid van de parochie Nunhem (1834)

Schrijven van 28-11-1834 namens de bisschop van Luik:

Aen de leden van de fabrieksraed te Haelen
Mijnheeren !
Deze dient om U in kennis te leggen dat zijn hoogeerwaardem de Bisschop van Luik bij besluit den 23ste dezer maand november 1834 de onafhankelijkheid van de kerkfabriek van Nunhem heeft erkend en de volgende drie inwoonders van Nunhem heeft benoemd om met de twee anderen wegens het gouvernement aangesteld uit te maken de nieuwen kerk of fabrieksraad van Nunhem,
tew: Antonius Claessen; Wilhelmus Van Herten; Petrus Ramaekers
De papieren titels of andere stukken toebehorende aan de kerk van Nunhem moeten ook afgezonderd worden van die van Haelen naar de nieuwe fabrieksraad van Nunhem onder wettig reciprissen overgegeven worden, zoo als uit en hierbijgaande copie zal blijken.
Uw D.W.Dienaar, J.A.Paredis pastoor deken te Roermond, de 28 november 1834. (GAR IV Gemeente Nunhem - afkomstig uit het Wagemans-archief)