Biografische aantekening over Petrus van de Laak, pastoor van Nunhem 1835-1855

Petrus Matheus van de Laak werd op 17 maart 1799 geboren te Arcen; zijn priesterwijding ontving hij op 20 september 1828 te Münster, een week later volgde zijn kapelaansbenoeming in Haelen; in 1831 wordt hij rector te Nunhem en vicarius van Haelen. Zijn benoeming als pastoor van de per 1 januari 1835 opnieuw zelfstandig geworden parochie Nunhem, vond per zelfde datum plaats. Hij blijft ruim twintig jaar pastoor van de Servaasparochie. Dan wordt van de Laak op 30 juni 1855 benoemd tot pastoor van Linne. In 1867 gaat hij daar met emeritaat en hij overlijdt in zijn geboorteplaats Arcen op 10 juni 1883 op 84e-jarige leeftijd.

Van 1831 tot 1855 was pastoor Petrus Van De Laak in Nunhem verantwoordelijk voor het wel en wee van de parochianen, eerst als rector van de bij Haelen gevoegde parochie en daarna als eerste pastoor van de per 1 januari 1835 opnieuw zelfstandig geworden Servaasparochie. Tot bij het doopsel van 20 mei 1835 tekent Van De Laak als vicarius in Haelen en rector in Nunhem en bij het doopsel van 8 september 1835 tekent hij voor het eerst als pastoor de Nunhem. Met grote zorgvuldigheid houdt hij de administratie van de nieuwe parochie bij, die hij opzet volgens de voorschriften van de bisschop van Luik.

Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag wordt in 1849 een nieuwe biechtstoel aangeschaft en worden de altaren vernieuwd: het hoogaltaar wordt toegewijd aan O.L.Vrouw en Sint Servaas, die overigens ieder apart nog een zijaltaar toebedeeld krijgen. In 1852 worden op kosten van de pastoor 12 nieuwe kerkbanken aangeschaft. Alvorens pastoor Petrus Van De Laak op 30 juni 1855 Nunhem verlaat voor een benoeming als pastoor van Linne, verkoopt hij in januari van dat jaar een perceel hakhout en bouwland gelegen in de gemeente Haelen en geheten de Kruiskamp aan het kerkbestuur van Nunhem.

Viermaal wordt tijdens het pastoraat van Van De Laak het Vormsel toegediend: op 14 september 1835 in Haelen door mgr.C.Van Bommel, bisschop van Luik, op 18 juli 1842 in Heythuysen door mgr.A.Paredis, Apostolisch Administrator van het Vicariaat Limburg, op 1 april 1848 moet men opdraven in Buggenum ook voor Paredis en op 10 mei 1854 zijn de Nunhemmers wederom in Haelen voor het Vormsel door mgr.A.Paredis, die inmiddels bisschop van Roermond geworden is.

In Haelen werden in 1835 de volgende personen gevormd uit de parochie Nunhem: Henricus Schaeken, Mathias Bongaarts, Theodorus Van Groenendael, Joannes Van Herten, Wilhelmus Van Herten, Wilhelmus Wijers, Renierus Voegels, Henricus Smits, Henricus Van De Berck, Petrus Vaessen, Joannes Waegemans, Jacobus Smits, Mathias Van Herten, Petronella Linssen, Catharina Van Groenendael, Anna Maria Linders, Maria Catharina Stox, Catharina Smits, Gertrudis Smits, Elizabeth Hendrix. (Aantekeningen SA dd.1969).

In Heythuysen werden in 1842 de volgende personen gevormd uit de parochie Nunhem: Petrus Schaeken, Antonius Bongaarts, Wilhelmus Veugelers, Andreas Ottenheijm, Jacobus Ottenheijm, Wilhelmus Van Herten, Everardus Vaessen, Petrus Van Herten, Petrus Smits, Hubertus Smits, Gertrudis Stoks, Joanna Smits, Joanna Veugelers, Everardus Vaessen, Maria Vaessen, Odilia Schaeken, Christina Verstappen, Helena Veugelers, Mathias Knops, Margaretha Kraenen, Engelbertus Kunnen, Aldegundis Tulmans. (Aantekeningen SA dd.1969).

In Buggenum werden in 1848 de volgende personen gevormd uit de parochie Nunhem: Josephus Zwelzen, Thomas Zwelzen, Andreas Janssen, Josephus Hendrix, Joannes Van Groenendael, Jacobus Vaessen, Henricus Caris, Joannes Bongaerts, Emilia Bongaerts, Joanna Janssen, Maria Vaessen, Joanna Rackels, Petronella Rachels, Mechtildis Verstappen, Gertrudis Verstappen, Catharina Smits, Martina Smits. (Aantekeningen SA dd.1969).

In Haelen werden in 1854 de volgende personen gevormd uit de parochie Nunhem: Joannes Peters, Martinus Donders, Henricus Verstappen, Wilhelmus Caris, Martinus Colen, Wilhelmus Smits, Engelbertus Caris, Wilhelmus Stoks, Joannes Van Herten, Joannes Verstappen, Josephus Backers, Michael Bckkers, Mathias Bekx, Andreas Bekx, Joanna Caris, Theresia Wijers, Joanna Conen, Maria Hendrix, Margaritha Bongaarts, Christina Wijers, Maria Catharina Peters, Isabella Hendrix, Maria Van Groenendael, Mathea Rechels, Anna Rutten, Agnes Dirkx, Wilhelmina Smits. (Aantekeningen SA dd.1969).