Petrus van de Laak, De Servaaskapel (1835)

In 1835 noteert de toenmalige pastoor Petrus van de Laak over de Servaaskapel:
"De kapel van Sint Servatius is gelegen op enen afstand van tien minuten van de kerk van Nunhem. Deze kapel, geplaatst op enen hoge berg waar nevens enen put ligt, schijnt sedert onheugelijke jaren door godvruchtige lieden daargesteld te zijn en is bijzonder toegewijd aan de heilige Servatius, bisschop van Tongeren. Ook wordt dezelfde bijna dagelijks door een menigte volks bezocht, welke aldaar hunnen toevlucht tot de heilige nemen om door zijn voorspraak van de koorts te worden bevrijd en genezen. Jaarlijks op de zondag volgende op 13 mei trekt de processie van de kerk naar de kapel van Sint Servatius, welke processie alsdan door een zeer grote menigte gelovigen wordt bijgewoond". (Aantekening SA 1969 uit Het stokregister der titels van de kerkfabriek Nunhem fol.2, Editie: J.Adams, Nunhem een oude Servaasparochie, Nunhem 1978 p.21)