Biografische aantekening over pater J.P.H. Vogel ofm, deservitor van Nunhem 1870

Van 18 april tot en met 25 juli 1870 fungeert de pater Franciscaan Vogel als deservitor in Nunhem, kennelijk met de uitdrukkelijke opdracht van de bisschop om de affaire Waegemans onder de voeten uit werken en anders voor Nunhem geen nieuwe pastoor.

Op 22 mei 1870 wordt het akkoord getekend betreffende het legaat Waegemans. Kerkmeester M.Van Herten tekent op: "Doch aangezien mgr.A.Paredis bisschop van Roermond met het kerkbestuur van Haelen daarentegen blijft beweren dat dit recht op een gedeelte der gelden wel degelijk bestaat en het kerkbestuur van Nunhem een eind willende maken aan deze duistere doch door kerkelijk gezag gesteunde rechtsvordering, besluit het kerkbestuur van de fabriek Nunhem f.l.000.- af te staan uit het legaat Waegemans aan de kerkfabriek Haelen". (Aantekeningen SA dd.1969 uit Register der DelibratiŽn van de kerkfabriek Nunhem, fol.l02; en J.Adams, Nunhem een oude Servaasparochie, Nunhem 1978 pp.57) Op 22 juni 1870 keurt mgr.A.Paredis het akkoord goed. Een maand later heeft Nunhem een nieuwe pastoor.

Op 21 juni mogen de Nunhemse kinderen dan nog eens naar Haelen gaan om het Vormsel te ontvangen.

In Haelen werden in 1870 gevormd de volgende personen uit de parochie Nunhem: Henricus Bekx, Thomas Stoks, Petrus Joannes Verheijden, Joannes Van Den Berk, Egidius Van Herten, Wilhelmus Linsen, Michael Stoks, Ludovicus Bekx, Josephus Kessels, Joannes Ottenheim, Joannes Snijders, Petrus Timmermans, Theodorus Jeuken, Jacobus Ottenheim Gerardus Derks, Josephus Weijers, Franciscus Stoks, Mechtildis Koolen, Joanna Weijers, Sophia Geijzen, Petronilla Weijers, Joanna Jeuken, Maria Timmermans. (Aantekeningen SA dd.1969)