Biografische aantekening over Jan Keulen, pastoor van Nunhem 1870-1877

Johannes Mathias Franciscus Keulen is op 4 oktober 1822 geboren te Weert. Op 23 maart 1859 werd hij priester gewijd te Roermond, waarna zijn benoeming volgde als assistent te Amstenrade. Op 30 september 1853 volgde zijn kapelaansbenoeming te Vlodrop en op 30 juni 1859 werd hij kapelaan te Beegden. Elf jaar later op 25 juli 1870 wordt Jan Mathias Frans Keulen pastoor van Nunhem, waar hij overleed op 5 januari 1877 en werd op 8 januari begraven op het kerkhof (rechter voorvak).

Een van zijn eerste daden is de uitbetaling van het legaat van Waegemans aan de kerkfabriek te Haelen. Op 4 oktober 1870 verklaart de Haelense kerkfabriek onder aanvoering van pastoor Joannes H. Jacobs Fl. 1.000.- te hebben ontvangen. Nunhem zelf krijgt Fl. 4.000,-. Op de kerkvergadering van 1 januari 1871 wordt door het kerkbestuur besloten om de pastorie te herbouwen en een bovenverdieping erop te plaatsen, te meer daar het legaat Waegemans beschikbaar is. De kosten mogen niet meer bedragen dan Fl. 1.000.-.

Het vormsel wordt toegediend in Neer op 19 juli 1875.

In Neer werden in 1875 gevormd de volgende personen uit de parochie Nunhem: Andreas Verheijden, Wilhelmus Ottenheim, Henricus Hendrikx, Theodorus Snijders, Gerardus Caris, Mathias Jeuken, Comelius Verheijden, Joannes Rutten, Andreas Ottenheim, Wilhelmus Caris, Jacobus Ottenheim, Wilhelmus Ottenheim, Joannes Van Groenendael, Joanna Weijers, Maria Schreurs, Ida Jeuken, Catharina Snijders, Margaretha Van Lier. (Aantekeningen SA dd.1969).