Biografische aantekening over Petrus Stassen, pastoor van Nunhem 1891-1900

Pastoor Stassen werd op 24 februari 1891 benoemd te Nunhem. Ruim negen jaar later op 16 augustus 1900 krijgt hij van de bisschop van Roermond eervol ontslag als pastoor van Nunhem. Petrus Henricus Stassen werd geboren te Echt op 17 april 1845, werd priester gewijd op 16 maart 1872 te Roermond, benoemd als kapelaan te Klimmen op 30 september 1872, als kapelaan te Limbricht op 31 december 1880, als rector te Grevenbicht op 4 juni 1889, woonde na zijn eervol ontslag als pastoor van Nunhem, in Maasbracht en Posterholt. Hij overleed te Posterholt op 16 mei 1908 als emeritus pastoor van Nunhem.

Behalve dat de parochie Nunhem onder leiding van pastoor Stassen de 20ste eeuw bereikt, werd tijdens zijn pastoraat de oude parochiekerk afgebroken en kwam er een nieuwe voor in de plaats. De eeuwenoude dorpstoren bleef bestaan. Volgens mededelingen van ooggetuigen reikte de lengte van schip en priesterkoor van de oude kerk tot aan de plaats waar in de huidige parochiekerk het priesterkoor begint. De nieuwe kerk kreeg derhalve een breder schip en een nieuw (het huidige) priesterkoor als vergroting van de kerkruimte. Tevens werd de oude Servaaskapel afgebroken en kwam er een nieuwe en grotere voor in de plaats.

Pastoor Stassen noteert daarover: "In het jaar 1891, 13 oktober werd de Servaaskapel afgebroken, den 1e oktober is men begonnen een nieuwe en grotere kapel ter ere van Sint Servaas te bouwen. Deze nieuwe kapel ontworpen door J. Van Groenendaal architect en aannemer te Amsterdam, zoon van de grote weldoener der parochie J.Van Groenendaal, is geschonken door boven vermelde architect en door de heer Joachim Franssen ingezetene der parochie, die reeds meerder blijken van edelmoedigheid en weldadigheid heeft gegeven. Op zijn kosten werd in de kapel de versieringen aangebracht. Op 16 mei 1892 werd de nieuwe kapel plechtig ingewijd door deken P.Corten van Roermond". Daaraan kunnen we nog toevoegen dat Joachim Franssen per testament van 9 maart 1894 een bedrag van 200 gulden nalaat aan de kerk van Nunhem, waarvan de rente zal moeten dienen om elke zondag en elke feestdag in de Servaaskapel een kaars ter ere van Sint Servaas te laten branden en tevens tot het schoonhouden van de kapel. (J.Adams, Nunhem een oude Servaasparochie, Nunhem 1978 p.21)

Op 4 juli 1893 komt bisschop Boermans de Nunhemmers vormen in Neer, terwijl mgr.E.Luypen bisschop van Batavia dezelfde handeling verricht op 14 januari 1898 in de kerk van Buggenum.

In Neer werden in 1893 gevormd de volgende personen uit de parochie Nunhem: Jacobus Verstappen, Joannes Verstappen, Henricus Coenen, Joannes Stoks, Henricus Van Den Bercken, Godefridus Van Den Bercken, Mathias Bongaerts, Willem Van Den Bercken, Henricus Van Den Bercken, Jacobus Ottenheim, Catharina Verstappen, Anna Janssens, Petronella Caris, Maria Bertjens, Anna Hendriks, Elisabeth Hendriks, Anna Hendrikx, Anna Catharina Bongaerts, Antonia Coenen, Catharina Naus, Maria Ottenheim, Maria Bex. (Aantekeningen SA dd.1969).

In Buggenum werden in 1898 gevormd de volgende personen uit de parochie Nunhem: Josephus Hendrikx, Gerardus Hendriks, Jacobus Giesen, Joannes Coenen, Wilhelmus Coenen, Walterus Giesen, Wilhelmus Smeets, Petrus Bex, Godefridus Verheijden, Joannes Hendrikx, Antonius Van Den Bercken, Wilhelmus Ottenheim, Jacobus Wijers, Petrus Hendriks, Wilhelmus Caris, Petrus Smeets, Ludovicus Van Den Bercken, Jacobus Naus, Joanna Van Herten, Josephina Janssen, Wilhelmina Caris, Maria Smeets, Maria Gertrudis Hendriks, Joanna Naus, Anna Catharina Van Herten, Cornelia Bex, Joanna Wijers, Joanna Coenen, Joanna Giesen, Catharina Verheijden, Wilhelmina Ottenheim, Maria Joosten. (Aantekeningen SA dd.1969).