Biografische aantekening over Frans Joseph Breidfelt, pastoor van Nunhem 1914-1915

Franciscus Josephus Breidfeldt werd geboren te Venlo op 19 maart 1871, priester gewijd op 21 maart 1896 te Roermond, benoemd als kapelaan te Sevenum op 29 september 1896, benoemd als kapelaan te Wijck-Maastricht op 1 april 1902. Hij werd benoemd op 15 mei 1914 benoemd tot pastoor van Nunhem en op 25 januari 1915 is hij aldaar overleden. Pastoor Frans Breidfeldt is slechts 8 maanden pastoor van Nunhem geweest.

In het Memoriale van Nunhem noteert pastoor Breidfeldt: "Op 1 mei 1914 werd Clemens Van Ter Velden benoemd als pastoor van Grathem. Hij vertrok op 11 mei. In zijn plaats werd benoemd Jacques Brouwers rustend priester te Sittard. Wegens gezondheidsredenen nam deze de benoeming niet aan. Daarna werd Joseph Munnecom kapelaan te Lottum aangewezen voor de pastorie van Nunhem. Ook hij nam de benoeming niet aan". {Wegens te weinig inkomen noteert pastoor Meyer hier later achter).

Pastoor Breidfeldt kwam zich te Nunhem vestigen in de oude pastorie op 10 juni 1914, de installatie had plaats op 29 juni 's middags om 4 uur. Reeds op 1 juni 1914 besluit het kerkbestuur onder voorzitterschap van pastoor Breidfeldt tot bouw van een nieuwe pastorie achter de oude, die na voltooiing afgebroken zal worden. Met de stenen van de oude pastorie werd in 1916 de muur tussen kerkhof en pastorie-tuin gebouwd.

Op 28 januari 1915 wordt pastoor Breidfeldt begraven op het Nunhemse kerkhof (rechter voorvak), er was een overweldigende belangstelling en de verslagenheid in de parochie was groot. (Vide bericht Limburger Koerier van vrijdag 29-1-1915)

Op 22 september 1914 kwam mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roermond, naar Nunhem voor de toediening van het Vormsel aan 32 Nunhemse kinderen.