Biografische aantekening over Jan Karel Hoomans, pastoor van Nunhem 1924-1939

Pastoor Hoomans werd op 26 mei 1924 benoemd als pastoor van Nunhem. Jan Antoon Karel Hoomans werd geboren te Horst op 3 december 1875, werd priester gewijd op 15 maart 1902 te Roermond, werd benoemd als kapelaan te Vlodrop op 6 december 1902, als kapelaan te Well op 28 september 1906, als kapelaan te Sevenum op 30 september 1911, als kapelaan te Meyel op 31 maart 1913. Vanuit Meyel kwam Hoomans naar Nunhem voor zijn eerste en laatste pastoorsplaats.

De eerste jaren van zijn pastoraat stonden in het teken van het water. Hij noteert in het Memoriale: "In de laatste dagen van 1925 begon de Maas op onrustbarende wijze te stijgen. Dagen en dagen bleef het regenen en er heerste stormwind. Op oudejaarsdag begon de boer van Goor te verhuizen en op Nieuwjaarsdag liep reeds het water over de Rijksweg te Neer. En nog steeds was. Op zaterdag na Nieuwjaar kon de pastoor van Buggenum geen mis lezen en op zondag hadden wij hier drie missen waarin veel volk van Buggenum en Neer. Voor de vroegmis was de beek zo hoog dat de mensen met kar en paard door het water werden gebracht om de Mis te horen. Na de Hoogmis was het water weer gezakt. Toch hadden reeds twee huisgezinnen moeten vluchten", aldus pastoor Hoomans.

Overigens toen pastoor Hoomans op 6 juli 1924 als pastoor van Nunhem ingehaald werd om drie uur in de namiddag, zorgde een stortbui ervoor dat de plechtigheid ook al in het teken van het water stond. Jan Meddens bood het herderschopje aan bij de poort van de pastorietuin, op de trappen van de kerk bood een dochtertje van kerkmeester Coenen de sleutel van de kerk aan. Een meisjeskoor zong in de kerk o.l.v. Mej.Wijnhoven een welkomstlied, burgemeester Aquarius hield zijn welkomsttoespraak in de kerk. De Servaasoefening om half vijf ging gewoon door, omdat het toen - ja zeker - inderdaad was opgehouden met regenen.

Tijdens het pastoraat van Hoomans werd het nodige gebouwd in Nunhem. In 1924-1925 werd de kerktoren gerestaureerd op kosten van burgemeester Aquarius, in 1929 werd de eerste school in Nunhem gebouwd en in 1933 werd een openluchtkapel op de Servaasberg gebouwd. Het kruisbeeld dat bedoeld was voor de nieuwe openluchtkapel viel bij het ophangen kapot, vervolgens werd voor f.165,-- een kruisbeeld gekocht bij de fa.Cuypers te Roermond. Andere bijzonderheden zijn: In 1925 werd besloten tot aanleg van elektrisch licht in de kerk en de pastorie; in mei 1933 geeft de bisschop van Roermond verlof om aan de Servaasberg en in de Servaaskapel de H.Mis te lezen; in 1934 wordt het l550-jarig feest van Sint Servaas gevierd; in 1936 krijgt de parochiekerk een nieuw tabernakel dat door de Ateliers Thissen geplaatst wordt en een cadeau is van de heer en mevrouw Geenen-Krul van Sint Elisabeth te Nunhem.

Op 1 oktober 1939 kreeg Karel Hoomans eervol ontslag als pastoor van Nunhem; op 4 november 1939 is hij te Roermond overleden als emeritus pastoor van Nunhem; op 8 november 1939 werd hij begraven op het Nunhemse kerkhof (rechter voorvak).