Biografische aantekening over Henk Passchier CM, gedelegeerd pastoor van Nunhem 1978-1988

Henk Passchier CM werd geboren te Haarlem op 21 mei 1912 en trad in bij de Lazaristen op 20 september 1933. Op 21 juli 1940 werd hij in de kapel van het Missiehuis te Panningen priester gewijd. Onder de oorlog was hij werkzaam op het klein seminarie Wernhoutsburg. In 1946 vertrok hij als legeraalmoezenier naar Nederlands Oost-IndiŽ. Na zijn repatriŽring werd hij in 1950 benoemd voor de missie van Java. Hij bleef daar tot 1966. Terug in het sterk veranderde Nederland, was hij op verschillende plaatsen werkzaam in het parochiepastoraat (kapelaan in Nieuw-Einde in 1966; assistent in Eefde in 1967; kapelaan te Amsterdam Sint Willibrord), totdat hij in 1969 ziekenhuispastor werd in Den Helder. In 1978 kwam hij naar het zuiden en werd gedelegeerd pastoor van de Servatiusparochie in Nunhem. Tien jaar bleef hij hier, totdat zijn nalatende gezondheid hem dwong te gaan rusten in het kloosterverzorgingshuis te Panningen. Henk Passchier CM overleed op zaterdag 6 november 1999 en werd op 9 november begraven vanuit de kapel van het Missiehuis te Panningen op de begraafplaats Heiderust.