Biografische aantekening over Jos Schmeits gedelegeerd pastoor van Nunhem 1989-2001

Josephus Cretien Maurice Schmeits is in Sittard geboren op 20 februari 1942. Op 30 maart 1968 werd hij priester gewijd te Roermond. Daarna volgde zijn benoeming als moderator van het Bisschoppelijk College te Roermond; in 1976 was hij moderator af en werd hij diocesaan sportadviseur. Op 1 oktober 1989 werd hij benoemd tot gedelegeerd pastoor van Nunhem ook gekend onder de term "administrator parochiae Nunhem". Op 31 juli 2001 kreeg hij op eigen verzoek eervol ontslag als gedelegeerde pastoor en bleef vervolgens per 1 augustus 2001: assistens parochiae Nunhem

Per 20 juli 2003 verleende de bisschop van Roermond pastoor Schmeits eervol ontslag als assistens parochiae Nunhem. Na de hoogmis van 10 uur volgde een drukke afscheidsreceptie in cafe Houben tegenover de kerk. Het kerkbestuur meldde daarover: "Zoín grote belangstelling heeft onze voormalige pastor erg goed gedaan. Van vele parochianen heeft hij bovendien rechtstreeks op zijn nieuwe woonadres schriftelijke dankbetuigingen ontvangen. Hij heeft ons gevraagd u allen van ganser harte te bedanken. Vanaf heden woont hij in Huize St. Charles te Heythuysen. Zijn deur staat voor u allen open en een bezoek stelt hij zeer op prijs". Raptim transit.

In het begin van het pastoraat van Jos Schmeits werd het groot onderhoud van kerkgebouw en torengebouw energiek ter hand genomen. Ook werd het kerkinterieur geschilderd door de gebroeders Harrie en Jan Caris, en Jan Ottenheim. Net voor in april 1992 het groot onderhoud voltooid was, werd Midden-Limburg in de vroege morgen van maandag in de Goede Week 1992 getroffen door een heftige aardbeving (5.8 op de schaal van Richter). Ook de Nunhemse kerk liep behoorlijk wat schade op. Terra tremuit et quievit - de aarde beefde en werd stil, zong het koor in het offertorium van de hoogmis van Pasen op 19 april van dat jaar. Nog nooit hadden liturgie en werkelijkheid zo dicht tegenover elkaar gestaan. Opnieuw werd gerestaureerd. Boven de hoofdingang van de kerk zijn herinneringsankers aangebracht ter herinnering aan de aardbevingsrestauratie in 1992.

Eenzelfde groot onderhoud gebeurde met de Servaaskapel en omgeving dat in het voorjaar 1994 werd afgesloten. Kerkmeester H. Brentjens zette zich daar zeer voor in. Aan de ingang van de Servaasberg werd een nieuw Servaasbeeld geplaatst van de hand van T. Bertjens. Op 8 mei 1994 kwam de bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, naar Nunhem. Hij ging voor in de Servaasprocessie en zegende onder een frisse en royale meiregen het nieuwe Servaasbeeld in.

Net zo als de aardbeving van 1992 het pas afgesloten groot onderhoud van het kerkgebouw dwarsboomde, zo werd het net afgesloten groot onderhoud van de Servaaskapel en omgeving gedwarsboomd door een ongekend zwaar noodweer.

Het noodweer dat gisteravond tussen zes en zeven uur over Midden-Limburg trok heeft grote materiŽle schade aangericht. De combinatie van wind en hagel zorgde voor honderden meldingen over ontwortelde bomen weggeslagen daken, ondergelopen kelders, kapotte ruiten en beschadigde auto's. De financiŽle schade loopt in de miljoenen guldens. (...) In Nunhem kwamen vijf bomen op het dak van restaurant Sint Servaas terecht. Een nabijgelegen kapelletje werd door een boom zwaar beschadigd. (De Limburger 5 juli 1994: p.1)

De door het noodweer zwaar getroffen Servaaskapel in Nunhem kreeg gistermiddag een extra klap. Rond twee uur viel nog een boom op het dak van de kapel, terwijl bulldozers en hoogwerkers al bezig waren de ravage van een dag eerder op te ruimen. Het dak van de kapel is nu helemaal kapot. De kapel is onlangs gerestaureerd. Bisschop Wiertz zegende haar tijdens een feestelijke viering op 8 mei in. Tijdens het noodweer viel een aantal eeuwenoude bomen op het dak. Het interieur van de kapel is niet ernstig beschadigd, maar in het plafond zit een scheur van anderhalve meter. De sleutel en de hand van het Servaasbeeld zijn geraakt door vallende takken. Ook viel een boom over de eeuwenoude doopput bij de kapel, waardoor het deksel beschadigd is. Kerkmeester H. Brentjens, die zich heeft ingezet voor de restauratie van de kapel, noemt de beschadiging een ramp. Een nieuw dak kost volgens hem, zeker 20.000 gulden. Brentjens is van plan snel actie te ondernemen om de kapel weer in de oude staat te krijgen. (...) Pastoor J. Schmeits van de Nunhemse Servaasparochie betreurt het zeer dat zoveel bomen bij de kapel zijn verdwenen. "Die zijn niet te vervangen. Schilderwerk wel. Het is ongelooflijk dat eeuwenoude bomen als lucifershoutjes omknappen. Zonder de wortels krijgt de erosie vrij spel. Daarom moet hier snel wat gebeuren, anders drijft de kapel bij een volgende bui weg". (De Limburger 6 juli 1994: p.3)


Opnieuw werd ook hier gerestaureerd door het kerkbestuur met ongekende energie, waarbij Sint Servaas glimlachend toekeek en zijn steun verleende onder het motto: Niemand wordt beproefd boven zijn krachten.