Biografische aantekening over Han Perry SMA, pastoor van Nunhem 2001/2003-2005

Op 1 augustus 2001 werd pater drs. J.P.A.M. (Han) Perry SMA benoemd tot gedelegeerd pastoor van Nunhem onder de inmiddels gekende titel: "administrator parochiae Nunhem". Han Perry was toen reeds pastoor van de Sint Aldegundis-parochie te Buggenum en met ingang van 1 april 2001 tevens van de parochie Sint Martinus te Horn. Op 1 september 2003 werd Han Perry benoemd tot pastoor van de parochie Nunhem. Per 1 maart 2005 na 15 maanden - werd pater Perry sma eervol ontslagen als pastoor van de Servaasparochie evenals van de Aldegundisparochie te Buggenum en de Martinus-parochie te Horn.