Het honderdjarig jubileum van Fanfare de Eendracht-Neer in Nunhem.

Op processiezondag 16 mei 2004 was het honderd jaar geleden dat fanfare Eendracht-Neer voor de eerst keer deelnam aan de Nunhemse Servaasprocessie. Zie ook De fanfare van Neer en de Sint Servaasprocessie onder pastoor Clemens Van Ter Velden 1904-1914


Jan Hensels tekent daarover het volgende op in dagblad De Limburger van maandag 17 mei 2004:

Spelen voor een anker bier en twee dozen sigaren

Een eeuw geleden liep fanfare De Eendracht uit Neer voor het eerst mee tijdens de Servaasprocessie in buurdorp Nunhem. Een bijzondere traditie, die als het aan de mensen uit Nunhem en Neer ligt nog lang zal blijven voortbestaan

NUNHEM - Voor een anker bier (oude inhoudsmaat, ongeveer 36 liter, red.) en twee doosjes sigaren toonde fanfare De Eendracht uit Neer zich honderd jaar geleden voor het eerst bereid om in het naburige Nunhem de processie muzikaal te begeleiden.

Op zich een bijzonder feit, dat een muziekkorps meeloopt tijdens een processie in een ander dorp, erkent voorzitter Jacob Stad van de fanfare uit Neer. Hij voegt er aan toe dat de pastoor van Nunhem wel in een ander dorp moest aankloppen voor muziek omdat Nunhem destijds niet over een fanfare beschikte. "Zeker zo opmerkelijk is dat de fanfare destijds in Neer niet eens bij een processie mocht spelen van de kerkelijke autoriteiten. Dat veranderde pas in 1906 met de komst van een andere pastoor."

"Rie Geraets. de nestor van de Neerse fanfare heeft zelfs ooit gehoord dat de pastoor in 1904 zelfs nog een stokje heeft proberen te steken voor meedoen aan de processie in Nunhem. Hij heeft de kapelaan van Neer naar Nunhem gestuurd in een poging de parochie daar op andere gedachten te brengen. "Doe het niet, je haaltje met de fanfare de duivel in huis", luidde de waarschuwing.

In Nunhem hebben ze zich weinig van die boodschap aangetrokken, want tot op heden loopt fanfare De Eendracht trouw mee met de nog altijd springlevende Servaasprocessie. Ook toen in 1983 de twee jaar eerder opgerichte fanfare van Nunhem aan de processie ging meedoen, bleef De Eendracht traditiegetrouw meelopen in Nunhem.

"Het duurde even voordat we zover waren dat we aan de processie mee konden doen. Toen we in 1983 aanklopten bij het kerkbestuur met de vraag of we tijdens de processie mochten spelen bleek dat nog niet zo eenvoudig. "Dat gaat zo maar niet. want die van Neer lopen al tijd mee. Dan zullen we toch eerst de fanfare van Neer moeten vragen wat die er van vinden", zei het kerkbestuur. "Tijdens een gezamenlijk gesprek waren we er snel uit", zegt voorzitter Jacq Bongaerts van Muziekvereniging Nunhem. Tijdens de processie spelen de fanfares om beurten een mars. (bedoeld is processiemarsen)

Dat de Servaasprocessie ook bij de inwoners van Nunhem en bezoekers uit met name de overige Leudalgemeenten enorm leeft bleek gisteren opnieuw. Langs de processieroute tussen de kerk en de kapel van Sint Servaas was rijkelijk met bloemen gestrooid. Tal van bewoners hadden beeldjes van Sint Servaas voor de deur of voor het raam staan vergezeld van bloemen en kaarsjes.

Tegen de helling naast de Sint Servaaskapel zag het zwart van de mensen die de processie en de door pastoor Han Perry verzorgde openluchtmis bezochten. De schooljeugd had zich in het zweet gewerkt om voor de kapel een oogverblindend bloementapijt neer te leggen.

Een paar jaar geleden is er in Nunhem een commissie opgericht die als doel heeft de verering van Sint Servaas tot in lengte van dagen in ere te houden. "Traditie maar ook geloof speelt een voorname rol", weet Laurens Baats, een Haelenaar die met een Nunhemse is gehuwd. "Bij processies in andere plaatsen komen soms maar enkele tientallen mensen. Hier is het altijd druk. Maar ze maken er ook echt wat van. En het is natuurlijk ook tegelijkertijd kermis."

De heilige Servaas die 1600 jaar geleden vanuit Armenië in het voetspoor van de Romeinen in Nunhem belandde, spreekt nog altijd, tot de verbeelding zo memoreerde pastoor Perry tijdens de mis. Na die eucharistieviering en processie wachtte in café Houben een glas bier voor de dorstige muzikanten van de beide fanfares. Want een feest na afloop behoort ook tot de traditie. Alleen ligt er nu geen anker bier meer klaar. Wel enkele consumptiebonnen.