Biografische aantekening over mgr.R.H.M.Maessen, waarnemend pastoor van Nunhem 2005

Op 1 maart 2005 werd de hoogeerwaarde heer mgr. R.H.M. Maessen benoemd tot administrator (= waarnemend pastoor) van de parochies te Buggenum, Horn en Nunhem. Deze benoeming geldt totdat er een nieuwe pastoor in deze parochies is benoemd. Deze benoeming van de nieuwe pastoor vond plaats met ingang van 15 augustus 2005.