Biografische aantekening over Joannes Janssen

Met ingang van 15 augustus 2005 benoemde de bisschop van Roermond de zeereerwaarde heer Joannes Wilhelmus Janssen tot pastoor van de parochies H. Martinus in Horn, H. Aldegundis in Buggenum en H. Servatius in Nunhem. De pastoorinstallatie vond plaats in de Martinuskerk te Horn door mgr.R.H.M.Maessen, deken van Heythuysen/Thorn.
Geboren op 3 januari 1962 te Velden en priester gewijd op 20 mei 1989 te Roermond, was J.W. Janssen van 1989-1992 kapelaan te Heer; van 1992-1994 kapelaan te Brunssum; van 1994-1997 pastoor te Roggel; en van 1997 tot 2005 pastoor op de Nederlandse Antillen o.a. te Philipsburg op St.Maarten. Op 9 augustus meldde de nieuwe pastoor vanuit Sint Maarten: "woensdag 17 augustus kom ik aan in de pastorie van Nunhem, Buggenum en Horn, gehuisvest in Horn, kerkstraat drie. De oude pastorie van Horn. U voelt het verschil?" Op 20 augustus 2005 celebreerde de nieuwe pastoor voor de eerste keer de advondmis in de Servaaskerk te Nunhem.
Op 1 december 2006 werd pastoor Janssen benoemd tot pastoor van de Sint Walburgis parochie in Amby. Tijdens zijn korte pastoraat stimuleerde hij vooral de ‘stille aanbidding’ van het Allerheiligste Sacrament voorafgaand aan de woensdagmorgenmis en de Vesperviering telkens op de derde zondag van de maand. Op 6 december 2006 was zijn laatste woensdagmorgenmis in de parochiekerk van Nunhem voorafgegaan door een ‘heilig uur’ van stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.