Biografische aantekening over Antonius Naus

Ofschoon een tweede benoeming van mgr.R.H.M.Maessen tot administrator parochiae Nunhem nooit door de bisschop van Roermond publiekelijk bekend is gemaakt, mag verondersteld worden dat deze aangegeven kerkjuridische figuur formeel de juiste is geweest na het vertrek van pastoor Joannes W. Janssen naar Amby in december 2006 tot aan de komst van pastoor Constantijn H.M.C. Dieteren in november 2007. In die aangegeven periode was het in feite de zeereerwaarde heer Ton Naus, emeritus-pastoor te Neer, die vanaf 7 december 2006 het formeel pastoorloze tijdperk invulde tot en met 7 november 2007. Emeritus-pastoor Naus kan gekarakteriseerd worden als “verus zelosus pastor bonus”. In zijn elf maanden van non-stop dienstbaarheid maakte de priester Naus het de Servaas-parochie mogelijk om Eucharistie te kunnen vieren, hetgeen het primaire kenmerk is voor elke parochie.
Antonius Stephanus Servatius Naus werd geboren te Nunhem op 1 november 1931. Na de seminarie-jaren te Rolduc en Roermond werd hij priester gewijd te Roermond op 21 maart 1959. Zijn eerste H. Mis volgde in de Servaaskerk van zijn geboorte-plaats. Zijn kapelaansjaren waren van 1959-1963 te Linne; van 1963-1969 te Steyl en van 1969 tot 1980 te Blerick (H.Antonius). Van 1980-1996 was hij pastoor te Ell en Hunsel. In 1996 werd Naus emeritus te Neer.
Het kerkbestuur Parochie St.Servatius tekent voor het volgend In Memoriam:
”In de nacht van zondag 23 augustus 2009 is geheel onverwacht emeritus-pastoor A. Naus overleden. Een groot verlies… zeker ook voor onze parochie Nunhem. In hem verliezen wij een plichtsgetrouw en vriendelijk mens, onze vaste priester bij alle noodzakelijke vervangingen en een rots in de moeilijke tijden die we gekend hebben. In onze parochie gaat het leven verder maar zonder deze steunpilaar zal dat extra moeilijk worden. Hij ruste in vrede bij Hem die hij, in zijn voor onze begrippen toch nog te korte leven, trouw gediend heeft. “