Biografische aantekening over Constantijn Dieteren

Per 1 november 2007 benoemde de bisschop van Roermond de zeereerwaarde heer Constantijn Jozef Maria Christoffel Dieteren tot pastoor van de parochies H. Aldegundis-Buggenum, H. Lambertus-Haelen, H. Martinus-Horn en H. Servatius-Nunhem. De installatie van pastoor Dieteren als parochus loci van deze vier parochies vond plaats in de kerk van de H. Martinus te Horn op 11 november 2007 om 11.00 uur door mgr. R.H.M. Maessen, deken van Heythuysen/Thorn. Pastoor Dieteren gaat wonen in de pastorie van de parochie Haelen. Op woensdag 13 november 2007 vierde de nieuwe pastoor voor de eerste maal de Eucharistie in het kerkgebouw van Nunhem met de votief-mis van Sint Servaas, de parochiepatroon.
Constantijn Jozef Maria Christoffel Dieteren werd op 4 september 1962 geboren te Roermond en na seminarie-jaren te Rolduc, tot priester gewijd te Roermond op 13 juni 1987. Van 1987-1990 was hij kapelaan te Elsloo. Daarna werd hij in 1990 pastoor van St.MichaŽl-Eikske; in 1993 kwam daar het pastoraat van de HH.Petrus en Paulus-Schaesberg bij, en in 1997 administratorschap van Leenhof. Per 1-11-2007 werd Dieteren emeritus-pastoor van deze Zuid-Limburgse parochies en keerde hij terug naar Midden-Limburg.