Pastoorslijst Parochie St.Servatius Nunhem

samengesteld door Sef Adams

De parochie Nunhem verschijnt op 24 december 1224 in de geschreven geschiedenis. Op die datum wordt het patronaat en het personaat van Nunhem door Dirk van Altena en zijn vrouw Ymaina overgedragen aan de abdij van Averbode. Het charter van die overdracht wordt bewaard in het archief van de abdij van Averbode.

De tussen haakjes jaartallen geven de naam van de pastoor aan zoals voorkomend in charters en akten van de kloosterarchieven van Keizerbos-Neer en Sint Elisabethsdal-Nunhem.
Vanaf 1611 is een aaneensluitende pastoorslijst beschikbaar.

Betreffende begraafplaatsen der pastoors in de kerk: De absis (priesterkoor) van het kerkgebouw voor 1893 reikte tot aan de huidige opstap naar het priesterkoor (evangeliekant=links; epistelkant=rechts).
Betreffende de begraafplaatsen na de Franse tijd (ca. 1794) deze zijn op het kerkhof rechter voorvlak (epistelzijde).

(1270/1276) Henricus, investitus/plebanus de Nunhem
Biografische aantekening over frater Henricus

(1282/1283) Henricus, investitus de Nunhem
Biografische aantekening over frater Henricus

(1302) Johannes, investitus de Nunhem
Biografische aantekening over frater Johannes

(1338) Theodoricus, investitus de Nunhem
Biografische aantekening over frater Theodericus

(1533) Willem Kreiten Beckers, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Willem Kreiten Beckers

(1535) Johannes van Erp, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Johannes van Erp

(1594) Willem de Horst Paludanus, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Willem de Horst
De tienden van de parochie Nunhem.

1611-1636 Henrick Stolders, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Henrick Stolders

1636-1650 Michiel Oems, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Michiel Oems
Verslag van de kerkvisitatie parochie Nunhem op 6 september 1646

1650-1653 Gerardus Aquarius, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Gerardus Aquarius

1653-1670 Goswinus Coenaerts, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Goswinus Coenaerts
De tienden van de parochie Nunhem

1671-1673 Renerus Roxhe, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Renerus Roxhe
Verslagfragment van de kerkvisitatie parochie Nunhem in 1671

1673-1699 Hermanus Nijskens, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Hermanus Nijskens
Verslag van de kerkvisitatie parochie Nunhem op 12 oktober 1688
De tienden van de parochie Nunhem

1700-1721 Petrus Becx, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Petrus Becx
Verslag van de kerkvisitatie parochie Nunhem op 4 mei 1711
De tienden van de parochie Nunhem

1721-1731 Jacobus Mertens, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Jacobus Mertens
Verslag van de kerkvisitatie parochie Nunhem op 18 oktober 1726
De tienden van de parochie Nunhem
De tienden van de pastoor van Nunhem
De tienden van de kosterij van Nunhem

1731-1762 Ignatius Guns, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Ignatius Guns
Jaergetijden die jaerlijcx geschieden tot Nunhem (1732)
De tienden van de parochie Nunhem

1762-1764 Michael Van Doesborgh, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Michael Van Doesborgh
De tienden van de parochie Nunhem

1764-1803 Johannes Scheijven, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Johannes Scheijven
De tienden van de parochie Nunhem

Van 01-04-1803 t/m 30-09-1803 is de parochie Nunhem succursaal van Buggenum

1803-1803 is Johannes Geradts pastoor van Buggenum en Nunhem
Biografische aantekening over Johannes Geradts
De parochie-reorganisatie van 1803

Van 01-10-1803 t/m 31-12-1834 is de parochie Nunhem succursaal van Haelen

1803-1823 Johannes Franciscus Rosa, pastoor van Haelen en Nunhem
tijdens het pastoraat van Rosa waren rector van de succursale kerk te Nunhem
1818-1819 H.Verhofstad rector te Nunhem en vicarius van Haelen
1819-1822 Ph.J.Kueltgens rector te Nunhem en vicarius van Haelen
1822-1823 W.B.Daemen rector te Nunhem en vicarius van Haelen
Biografische aantekening over Franciscus Rosa en zijn rectoren van Nunhem
Pastoor Rosa regelt de functie van een eigen rector voor de parochie Nunhem (1817)
Overeenkomst over de viering van Sint Servaasdag, en Kruisvinding en Kruisverheffing (1820)

1823-1834 Henricus Johannes Van Dijck, pastoor van Haelen en Nunhem
Tijdens het pastoraat Van Dijck waren rector van de succursale kerk te Nunhem:
1824-1824 J.v.d. Eynden rector te Nunhem en vicarius van Haelen
1824-1831 G.Hillen rector te Nunhem en vicarius van Haelen
1831-1834 P.M.v.d.Laak rector te Nunhem en vicarius van Haelen
Biografische aantekening over Johannes Van Dijck en zijn rectoren van Nunhem
Overeenkomst tussen het kerkbestuur Nunhem en rector Gijsbertus Hillen (1827)
Haelen beticht van "buitensporige aanmatiging, en zelfs misbruik van vertrouwen"(1834)
De bisschop van Luik erkent de onafhankelijkheid van de parochie Nunhem (1834)

Vanaf 1 januari 1835 is Nunhem weer een zelfstandige parochie

1835-1855 Petrus Matheus van de Laak, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Petrus van de Laak
Petrus van de Laak, De Servaaskapel (1835)
Petrus van de Laak, De parochiekerk (1835)

1855-1870 Paulus Kuypers, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Paulus Kuypers

1870-1870 Johannes Petrus Vogel OFM, deservitor te Nunhem
Biografische aantekening over pater Vogel

1870-1877 Johannes Mathias Franciscus Keulen, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Johannes Keulen

1877-1886 Theodorus Verheggen, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Theodorus Verheggen

1886-1891 Theodorus Joosten, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Theodorus Joosten

1891-1900 Petrus Henricus Stassen, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Petrus Stassen
Petrus Stassen, De oude, de afbraak en de bouw van de nieuwe parochiekerk (1894)

1900-1904 Josephus Franciscus Vrancken, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Josephus Vrancken

1904-1914 Clemens Maria Hendricus Van Ter Velden, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Clemens Van Ter Velden
De fanfare van Neer en de Sint Servaasprocessie
Excerpta over pastoor Clemens Van Ter Velden

1914-1915 Franciscus Josephus Breidfeldt, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Franciscus Breidfeldt

1915-1924 Alphonsus Theodorus Aloysius Gerardus Meijer, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Alfons Meijer
Alfons Meijer, De Sint Servaasverering buiten Maastricht (1923)
Alfons Meijer, De oude Servaasbron te Nunhem(1934)

1924-1939 Johannes Carolus Hoomans, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Jan Karel Hoomans
Karel Hoomans, Over de toren-restauratie (1924/25)
De eerste Sint Servatiusschool(1929)
De Sint-Servaas-Herdenking te Nunhem in juli 1934

1939-1952 Johannes Hubertus Adams, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Jean Adams
Jean Adams, Priester-Schilder in Nunhem van 1939-1952 door Sef Adams.
Het Servaashuis
Jean Adams, (Nunhem) Een stuk van Limburg en van Sint Servaas (1946)
Drie kleine gedichten uit Nunhem van Jacques Schreurs met een inleiding van pastoor Jean Adams

1952-1974 Franciscus Johannes Maria Neuss, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Franciscus Neuss

1974-1978 Johannes Mathias Joachim Adams, gedelegeerd pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Mathias Adams

1978-1988 Henricus Passchier CM, gedelegeerd pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Henricus Passchier

1989-2001 Josephus Cretien Maurice Schmeits, gedelegeerd pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Josephus Schmeits

2001-2005 H. Perry SMA, administrator parochiae Nunhem
Biografische aantekening over Henricus (Han) Perry
Het honderdjarig jubileum van fanfare De Eendracht-Neer in Nunhem

2005 mgr.R.H.M.Maessen, administrator parochiae Nunhem
Biografische aantekening over mgr.R.H.M.Maessen

2005-2006 Joannes Wilhelmus Janssen, pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Joannes Janssen

2006-2007 Antonius Stephanus Servatius Naus zelosus pastor bonus in Nunhem
Biografische aantekening over Antonius Naus

2007- Constantijn Jozef Maria Christoffel Dieteren pastoor van Nunhem
Biografische aantekening over Constantijn Dieteren