Biografische aantekening over Jean Adams, pastoor van Nunhem 1939-1952

Jean Adams is geboren op 3 februari 1899 te (D); en werd priester gewijd op 17 maart 1923 te Roermond. Op 30 juli 1923 volgde zijn benoeming als professor te Rolduc; 1 januari 1936 volgde zijn eerste en enige kapelaansbenoeming te Ospel. Op 1 oktober 1939 werd hij benoemd tot pastoor van Nunhem, de installatie volgde op 10 december 1939. Op 1-12-1952 werd pastoor Jean Adams emeritus en ging wonen te Ell. Hij overleed in Weert op 27 november 1970 en werd op 1 december 1970 begraven te Ell.

Met pastoor Adams krijgt Nunhem een kunstzinnige pastoor, die niet alleen als parochieherder maar ook als priester-schilder een zodanig stempel drukt op Nunhem. In 1940, nog voor de inval van de Duitsers, wordt het Servaashuis gebouwd en wordt de kerk vergroot met een kinderkapel en een bij-sacristie. In mei 1940 stapt ook Nunhem de 2e wereldoorlog binnen. Pastoor Adams noteert hierover: "10 mei. In de zonnige morgen kwamen de Duitsers binnenvallen. Heel Nunhem vluchtte in de bossen, ik bleef op de pastorie. Slechts een paar dagen zijn soldaten met de staf in het dorp gebleven. De Duitsers gedroegen zich correct. De Servaasprocessie op 19 mei gaat niet door, de oefeningen aan de Sint Servaasberg voorlopig ook niet". Aan het einde van de Pinksterweek noteert hij echter: "De Sacramentsprocessie mag doorgaan en de oefeningen aan Sint Servaas zullen op 26 mei beginnen".

In november 1944 is voor Nunhem de 2de wereldoorlog afgelopen. We laten pastoor Adams hierover zelf aan het woord: "8 okt. 1944 is een 'dies ater'. 's Zondags na de Hoogmis is er razzia aan de kerk. Alle mannen en jongens hadden zich verborgen in de bossen. De pastoor moest tenslotte ook in de bossen vluchten. De SD steekt het huis van kerkmeester Boonen in brand. De pastoor blijft 3 weken gedwongen ondergedoken. In oktober: plundertochten der barbaren; 16 nov. bevrijding door de Engelsen. Op 1 maart 1945 werd Roermond bevrijd en waren de Engelsen gauw vertrokken uit de parochie. Goddank!!! De school was erg beschadigd en het Servaashuis eveneens (door de Engelsen). De parochie telt enige oorlogsslachtoffers. Pierre Caris, Rijksweg, die in Duitsland te werk gesteld was en in een kamp overleed. Henri Aelmans werd door bom getroffen bij een bombardement van de Duitsers op Nunhem. Petrus Weijers werd door een granaatscherf getroffen en Petrus Smeets door een scherf van een Engelse bom toen hij in het veld werkte. Van Karel Simmelink, zoon van het hoofd der school, is tot nu toe niets meer gehoord. Tot sept. 1944 was hij in de gevangenis te Maastricht, opgehaald door de Duitsers, tegelijk met kapelaan Goossens uit Echt, die bij Simmelink was ondergedoken". Aldus de eigen aantekeningen van pastoor Adams.

Op 9 december 1951 maakt het kerkbestuur bekend dat de parochie Nunhem een pijporgel aangekocht heeft. (G.Quaedvlieg, Bijdrage tot de geschiedenis van de orgelbouw in Limburg,, in PSHAL Tome CII(1966) p.147) Reeds op 23 maart 1952 wordt het orgel plechtig in gebruik genomen met een zogenaamd inspeelconcert door de organist van de kathedrale kerk van Roermond, Nico Zeyen. In 1952 worden drie glasramen in de absis van de Nunhemse kerk geplaatst, voorstellend de vier Evangelisten en de Goede Herder. Het is het artistiek afscheidscadeau van pastoor Adams aan Nunhem.

Pastoor Jean Adams was behalve parochie-herder van Nunhem ook priesterschilder, zie hiervoor: Jean Adams, Priester-Schilder in Nunhem van 1939-1952 door Sef Adams

Pastoor Jean Adams heeft zich gedurende zijn pastoraat evenals zijn voorgangers zeer ingespannen voor de Servaasverering. In 1946 geeft hij in zijn toen verschenen boek: De oude appelboom, een beschrijving van de godsdienstige zondagnamiddag-bijeenkomsten, die tijdens de zomermaanden aan de Servaasberg in Nunhem werden gehouden, zie hiervoor: Jean Adams, (Nunhem) Een stuk van Limburg en van Sint Servaas. (1946)

Op 1 december 1952 krijgt pastoor Jean Adams eervol ontslag als pastoor van Nunhem en gaat in Ell wonen in een tot woning en atelier omgebouwde melkfabriek, die hij De Fuus blijft noemen. Op 27 november 1970 overleed hij te Weert en werd begraven te Ell. Zijn nagelaten schilderkundig werk wordt beheerd door de Jean Adams Stichting te Venlo.